CONTACT
CONTACT

HQ Suzhou

Contact person: Vivian Cheng
Phone: +86 18251180792
WhatsApp: +86 18251180792
E-mail: viviancheng@hawkfeeding.com
Address: NO.29, east Jinzhi Road, SND, PRC

HQ Suzhou